MANCHESTER TERRIER

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดที่เมือง MANCHESTERประเทศอังกฤษ สุนัขพันธุ์นี้เกิดจากการ
ผสมข้ามพันธุ์ ของสุนัขพันธุ์ WHIPPET,GREYHOUN, ITALIAN GREYHOUND สุนัขพันธุ์นี้มีสองขนาดคือ MANCHESTER TERRIER และ
TOY MANCHESTER TERRIER และขึ้นทะเบียนเป็น
สุนัขพันธุ์แท้ทั้งสองพันธุ์ในปี 1959 MANCHESTER
TERRIER มีน้ำหนักประมาณ 12-22 ปอนด์ ส่วน TOY MANCHESTER TERRIER มีน้ำหนักน้อยกว่า 12 ปอนด์ MANCHESTER TERRIER เป็นสุนัขที่จับหนูเก่ง

อุปนิสัย ฉลาด สุภาพ นิยมเลี้ยงเป็นเพื่อนในบ้าน

ส่วนหัว มีลักษณะยาว แคบ ลักษณะคล้ายลิ่ม จะไม่เห็นกล้ามเนื้อบริเวณแก้มหนังหัวตึง

หู มีขนาดปานกลาง หูทั้งสองอยู่ชิดกัน ใบหูของ พันธุ์ TOYหูจะตั้งเองและไม่ตัดหู ส่วนพันธุ์ STANDARD หูอาจจะตั้งหรือพบ อาจจะตัด

ตา มีขนาดเล็ก สีดำ ตามีลักษณะยาว

ปาก(muzzle) ค่อนข้างยาว ริมฝีปากตึง

จมูก  สีดำ

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีลักษณะค่อนข้างสั้น หลังโค้งเล็กน้อย

คอ มีความยาวปานกลาง คอค่อนข้างเล็ก ดูสง่างาม หนังคอ ตึงปราสจากรอยย่นใดๆ

อก ค่อนข้างเล็ก แต่ลึก

ขาหน้า มีลักษณะตรง มองจากด้านหน้า ขาหน้าตั้งฉากกับพื้น ขาหน้าห่างกันพอประมาณ เท้า
เล็ก นิ้วกลางสองนิ้ว ค่อนข้างยาว เท้าชิด เล็บสีดำ

ขาหลัง มองจากด้านหลัง ขาหลังตรง ข้อเท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออกเท้าหลังมีลักษณะคล้ายเท้า
แมว นิ้วเท้าชิด เล็บสีดำ

หาง มีขนาดค่อนข้างสั้น หางโค้งเล็กน้อย หางยกไม่เกินระดับหลัง

ขน-สี ขนสั้น หนาแน่น ขนมีลักษณะแข็ง ขนสีดำ-น้ำตาล

ขนาด มีสองขนาดคือ STANDARD และ TOY

น้ำหนัก STANDARD MANCHESTER หนักประมาณ 12-22 ปอนด์,
TOY MANCHESTER หนักประมาณ 7-12 ปอนด์

ข้อบกพร่อง ขนสีอื่น ๆ น้ำหนักมากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com