KERRY BLUE TERRIER

ลักษณะทั่วไป  มีถิ่นกำเนิดใน แถบเทือกเขา
KERRY ประเทศไอร์แลนด์ ชาวไอริชและชาวอังกฤษ
นิยมใช้เป็นสุนัขกีฬา เช่น เก็บนก ล่าสัตว์ ตลอดจนดูแล
ฝูงปศุสัตว์ต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษเคยนำสุนัขพันธุ์นี้
มาใช้ในกิจการของตำรวจ ถ้าให้อาหารและการเลี้ยงดูที่
ถูกต้องจะเป็นสุนัขที่มีอายุยืน  ถึงแม้ว่าสุนัขพันธุ์นี้จะ
มีอายุ 6-8 ปี ก็ยังถือว่าเป็นสุนัขวัยหนุ่มอยู่

อุปนิสัย สุภาพ เรียบร้อย ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

ส่วนหัว มีลักษณะยาว สัมพันธ์กับขนาดของลำตัว หัว
กะโหลกแบนระหว่างหูมีความกว้างพอเหมาะ และจะ
ค่อย ๆ เล็กลงจรดตา

หู เป็นรูปตัว V ขนาดค่อนข้างเล็ก ใบหูมีความหนาพอ
ประมาณ ใบหูพับไปข้างหน้า รอยพับของใบหูอยู่
สูงกว่าระดับของหัวกะโหลก

ตา สีเข้ม มีขนาดเล็ก

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักน้อยมาก

ปาก(muzzle) ค่อนข้างลึก กรามแข็งแรง

จมูก  สีดำ

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบเสมาอ หรือฟันบนเหลื่อมฟันล่างเล็กน้อย

ลำตัว ค่อนข้างสั้น หลังเป็นเส้นตรง แข็งแรง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะแข็งแรง
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

คอ ค่อนข้างยาว

อก ลึก กว้างพอประมาณ

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่พอสมควร ขาหน้าค่อนข้างยาว ไม่ว่ามองจากด้านหน้าหรือด้านข้างขาหน้าตรง
ตั้งฉากกับพื้น ขาหน้าห่างกันพอเหมาะข้อเท้าหน้าสั้นแข็งแรง เท้ามีลักษณะกลมหนา นิ้วเท้าชิด เล็บเท้าสีดำ

ขาหลัง   ค่อนข้างยาว ข้อเท้าหลังสั้น แข็งแรง มองจากด้านหลังขาหลังตรงห่างกันพอเหมาะ เท้าหลังกลม
นิ้วเท้าชิด เล็บสีดำ

หาง โคนหางอยู่ในระดับสูง หางตั้ง ยิ่งตรงยิ่งดี

ขน-ส ี หนานุ่มหยิกเป็นคลื่น สีที่ถูกต้องคือ เทาเข้ม

ขนาด เป็นสุนัขขนาดกลาง

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 33-40 ปอนด์ เพศเมียจะเบากว่าเล็กน้อย

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 18-19.5 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 17.5-19 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง ค่อนข้างเร็ว เพมื่อมองจากด้าน หน้าหรือด้านหลังขาหน้า-หลังจะไม่บิดหรือปัด

ข้อบกพร่อง หูตกคล้ายสุนัขกลุ่ม HOUND, ฟันล่างเหลื่อมฟันบน ขนสีดำสนิท,มีติ่งนิ้วที่เท้าหลัง

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com