IRISH TERRIER

ลักษณะทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในประเทศไอร์แลนด์ เป็นสุนัข
ที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่ม TERRIER ลำตัวมีลักษณะยาวกว่า
สุนัขพันธุ์ FOX TERRIR ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้
นำสุนัขพันธุ์ IRISH TERRIER เป็นสุนัขสื่อสาร โดยการ
ตั้งโรงเรียนฝึกขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังนิยมฝึกสุนัข
พันธุ์นี้ให้จับหนู กระต่าย หรือล่าสัตว์ ต่าง ๆ

อุปนิสัย ฉลาด ซื่อสัตย์ ฝึกสอนง่าย

ส่วนหัว มีลักษณะยาว และแคบ หัวกะโหลกแบน หัวกะโหลก
เรียวลงจากบริเวณหู จรด ลูกตา าหนังหัวตึง แก้มมีกล้าม
เนื้อเล็กน้อยแก้มค่อนข้างตอบ

หู มีขนาดเล็ก เป็นตัว V ใบหูหนาพอเหมาะ ใบหูพับไปด้าน
หน้า รอยพับของหูอยู่สูงกว่าระดับของหัวกะโหลก

ตา สีน้ำตาลเข้ม มีขนาดเล็ก

ดั้งจมูก (stop) ไม่ปรากฎมุมหักใด ๆ

ปาก(muzzle) กรามแข็งแรง ริมฝีปากตึง สีดำ

จมูก สีดำ

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบเสมอ

ลำตัว มีขนาดค่อนข้างยาว เส้นหลังตรง แข็งแรง

คอ ค่อนข้างยาว และกว้าง หนังคอตึง ปราศจากรอยย่นใดๆ

อก ค่อนข้างลึก แต่ไม่กว้างมาก

ขาหน้า มีลักษณะค่อนข้างยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะมองด้านหน้าหรือด้านข้างขาหน้าตรงตั้งฉาก
กับพื้น ขาหน้าอยู่ห่างกันเล็กน้อย ข้อเท้าหน้าสั้นตรงแข็งแรง เท้าค่อนข้างกลมหนา นิ้วเท้าชิด เล็บเท้าสีดำ

ขาหลัง ข้อเท้าหลังแข็งแรง มองจากด้านหลัง ขาหลังตรง ตั้งฉากกับพื้น เท้าหลังกลมหนา นิ้วเท้าชิด
เล็บเท้าสีดำ

หาง ตั้งไม่ม้วน นิยมตัดให้เหลือ 3 ใน 4 ส่วนของหางเดิม

ขน-สี ขนหนาหยิกเป็นคลื่น สีเป็นสีเดียวทั้งตัว เช่น แดง ทอง แดง น้ำตาล อาจจะมีจุดขาวเล็กๆ ที่หน้าอกได้

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 27 ปอนด์ เพศเมียหนักประมาณ  25 ปอนด์ ส่วนสูง สูงประมาณ 18 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง วิ่งค่อนข้างเร็ว ขณะวิ่งขาหน้า-หลังตึง มองจากด้านหน้าหรือด้านหลังการเคลื่อนที่ของขาเป็น
เส้นตรง ไม่ปัดหรือบิด

 

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com