SMOOTH FOX TERRIER

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดใน
ประเทศอังกฤษ เป็นสุนัขที่มีโครงสร้าง
กะทัดรัด การยืนการวิ่งดูมั่นคง ขณะยืนจะ
ครอบคลุมพื้นที่มากเป็นสุนัขที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
ปราดเปรียว วิ่งเร็ว สุนัขพันธุ์ FOX TERRIER มี 2 ชนิด คือ SMOOTH FOX TERRIER และ WIRE FOX TERRIER และถือว่าเป็นสุนัขต่างพันธุ์กัน
ไม่นิยมนำมาผสมข้ามพันธุ์กัน
อุปนิสัย ร่าเริง ฉลาด ค่อนข้างซุกซน ตื่นตัว อยู่เสมอ ไม่ขลาดกลัว
ส่วนหัว หัวกะโหลกมีลักษณะแบน แคบ
แก้มค่อนข้างแบน ความยาวของส่วนหัว
ประมาณ 7-7.25  นิ้ว
หู มีลักษณะเป็นรูปตัว V ขนาดค่อนข้างเล้ก ใบหูมีความหนาพอเหมาะ  หูตกพับไปด้านหน้า รอย หักของใบหูอยู่สูงกว่าหัวกะโหลก
ตา ขอบตามีสีดำ ขนาดค่อนข้างเล็ก ตาลึก
ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักเล็กน้อย
ปาก (muzzle) กรามบนและกรามล่างมีลักษณะแข็งแรง โคนปากใหญ่และเรียวลงจรดปลาย
จมูก
จมูก   มีสีดำ
ฟัน ขบแบบกรรไกร หรือฟันบนอาจจะเหลื่อมฟันล่างเล้กน้อย
ลำตัว มีลักษณะสั้น เส้นหลังตรงแข็งแรง ขนานกับพื้น
คอ มีขนาดค่อนข้างยาว หนังคอตึงปราศจากรอยย่นใดๆ คอดูสง่างาม
อก ไม่กว้างมาก แต่ค่อนข้างลึก
ขาหน้า มองจากด้านหน้าหรือด้านข้าง ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นข้อเท้าสั้นแข็งแรง เท้ามีลักษณะกลม ค่อนข้างเล็ก เท้าชี้ตรงไปด้านหน้า  ขาไม่สั้นหรือยาวเกินไป
ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะแข็งแรง
เอว ค่อนข้างกลม ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ
ขาหลัง มองจากด้านหลัง ขาหลังตรงตั้งฉากกับพื้น ข้อเท้าหลังแข็งแรง เท้ากลม นิ้วเท้าชิด ขา
ไม่สั้นหรือยาวเกิเกินไป
หาง โคนหางค่อนข้างสูง หางตั้งตัดให้เหลือประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของความยาวเดิม  หางไม่ม้วน
ขน-สี ขนมี 2 ชนิด คือ ขนสั้นเกรียน แข็ง และ ขนหยิกเป็นคลื่นขนมีพื้นสีขาวมีแถบสีดำหรือแดง
ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก มีความยาวของลำตัวไม่เกิน 12 นิ้ว
น้ำหนัก ประมาณ 18 ปอนด์
ส่วนสูง มีความสูงไม่เกิน 15.5 นิ้ว
การเดิน-วิ่ง    ช่วงก้าวค่อนข้างยาววิ่งเร็ว ขาตรง คล้ายการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา  ของจาก
ด้านหน้าหรือด้านหลังเป็นเส้นตรงไม่แกว่งเข้าหรือออก
ข้อบกพร่อง จมูกขาวหรือด่าง หูตกไม่พับไปด้านหน้า,ฟันขบแบบผิดปกติ

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com