CAIRN TERRIER

ลักษณะทั่วไป เป็นสุนัขในกลุ่ม WORKING CAIRN TERRIER มีลักษณะเหมือนสุนัข TERRIER
 อื่นๆ คือ เส้นหลังตรงขนานกับพื้นหางตั้ง ลำตัวแข็งแรงแต่แตก
ต่างกันที่ CAIRN TERRIER มีส่วนหัวที่สั้นกว่า สุนัขพันธุ์นี้ มี
ลักษณะว่องไว ปราดเปรียว ไม่ผอมหรืออ้วนเกินไปลำตัวประกอบ
ด้วยกล้ามเนื้อสุนัขพันธุ์นี้จะไม่สูงจนดูเก้งก้าง หรือเตี้ยสั้นมาก
เกินไปอุปนิสัย ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอฉลาด รักเจ้าของ

ส่วนหัว หัวกะโหลกค่อนข้างกว้าง ส่วนหัวมีขนยาวและนุ่ม

หู มีขนาดเล็ก หูตั้ง ที่ใบหูม้วนสั้น

ตา มีสีเข้มหรือดำ ต่ค่อนข้างลึก ตามีขนาดปานกลาง ตาทั้งสองห่างกันพอเหมาะ

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) มีลักษณะแข็งแรง แต่ไม่ยาว หรือใหญ่เทอะทะเกินไป

จมูก สีดำ

ฟัน มีลักษณะใหญ่ แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เส้นหลังตรงแข็งแรง ขนานกับพื้น

ขาหน้า  กระดูกขาหน้ามีขนาดปานกลาง ขาหน้าตั้งตรงไม่บิดมองจาก

ด้านหน้า ขาหน้าทั้งสองขนานกันห่างกันพอเหมาะ เท้าหน้าใหญ่กว่าเท้าหลังนิ้วเท้าชิดและหนาพอสมควร

ขาหลัง กระดูกขาหลังขนาดปานกลาง เมื่อมองจากด้านหลัง ขาหลังตั้งตรงห่างกันพอเหมาะ  นิ้วเท้าชิด
เท้าหนา

หาง มีความยาวพอประมาณ หางตั้ง มีขนยาวประมาณ

ขน-สี ขนมี 2 ชั้น ชั้นในนุ่ม ชั้นนอกแข็ง ขนสามารถป้องกันอากาศที่หนาวเย็นได้ดี ขนมีสีอะไรก็ได้ยกเว้น
สีขาว

ขนาด เป็นสุนัขที่มี่ขนาดเล็ก ความยาวของลำตัวประมาณ 14 –15 นิ้ว

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 14 ปอนด์ เพศเมียหนักประมาณ 13 ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 10 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 9.5 นิ้ว

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com