BULL TERRIER

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์ BULL TERRIER เกิดจากการผสมข้าม
พันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ BULLDOG, WHITE ENGLISH TERRIER
และ SPANISH POINTER สุนัขพันธุ์ BULL TERRIER เป็นสุนัขที่
แข็งแรง ในสมัยก่อนนิยมใช้ในกีฬากัดสุนัข สุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่มี
หน้าตาแปลกพันธุ์หนึ่ง

อุปนิสัย ร่าเริง ตื่นตัวเสมอ ฉลาด สามารถนำมาฝึกได้

ส่วนหัว มีลักษณะยาว และลึก หัวมีลักษณะคล้ายรูปไข่ เส้นที่ลาก
จากหัวกะโหลกจรดปลายจมูก เป็นเส้นโค้ง หัวกะโหลกระหว่างหูมี
ลักษณะแบน ความยาวของปากจะยาวกว่าความยาวของหัวกะโหลก
เล็กน้อย ริมฝีปากตึง

หู มีขนาดเล็ก บาง หูทั้งสองอยู่ชิดกัน หูตั้ง

ตา ค่อนข้างลึก สียิ่งเข้มยิ่งดี มีขนาดเล็ก ตามีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม

จมูก สีดำ ปลายจมูกโค้งเล็กน้อย

ฟัน แข็งแรง ฟันขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีลักษณะกลม ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

คอ มีขนาดค่อนข้างยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ หนังคอตึงไม่ย่น

อก มีขนาดค่อนข้างกว้างใหญ่และลึก

ขาหน้า มีกระดูกค่อนข้างใหญ่และยาวข้อเท้าหน้าแข็งแรงขาหน้าตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหน้า
ขาหน้าตรง ห่างกันพอเหมาะ การยึดมั่นคง เท้าคล้ายเท้าแมวนิ้วเท้าชิด

ขาหลัง ขาหลังท่อนบนแข็งแรง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังสั้นตั้งฉากกับพื้น มองจากด้าน
หลัง ขาหลังตรง ห่างกันพอเหมาะ เท้าคล้ายแมวนิ้วเท้าชิด

หาง ค่อนข้างสั้น โคนหางอยู่ในระดับต่ำ หางควรชี้ขนานกับพื้น

ขน-สี ขนสั้นแข็ง ผิวหนังตึง สีขาวทั้งตัว หรือ ลายเสือ

การเดิน-วิ่ง ดูมั่นคง มองจากด้านหน้า-หลัง ขาไม่ปัดหรือบิด

ข้อบกพร่อง ตาสีฟ้า ตัวสีขาวแล้วมีจุดหรือปนสีอื่นๆ

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com