AUSTRALIAN TERRIER

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์ AUSTRALIAN TERRIER เกิด
จากการผสมข้ามพันธุ์ของสุนัขกลุ่ม TERRIER เช่น IRISH TERRIER, YORKSHIRE  และอื่นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์
แท้ในออสเตรเลีย เมื่อปี 1896  ปัจจุบันสุนัขพันธุ์นี้เป็นที่นิยม
เลี้ยงในประเทศต่าง ๆ มากมาย  มักจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนในบ้าน

อุปนิสัย ปราดเปรียว ว่องไว ร่าเริง

ส่วนหัว มีลักษณะยาว หัวกะโหลกแบน

หู   โคนหูใน ในระดับค่อนข้างสูง มีขนาดเล็ก หูตั้ง ขนบริเวณ
หูสั้น

ตา มีขนาดเล็ก สีเข้ม

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก (muzzle)    ความยาวของปากมีขนาดสั้นกว่าความยาวของหัวกะโหลก กรามยาว แข็งแรง

จมูก มีสีดำ

ฟัน ขาวสะอาด แข็งแรง ฟันขบแบบกรรไกร

ลำตัว ค่อนข้างเตี้ย ความสูงของลำตัวมีขนาดสั้นกว่าความยาวของลำตัว

คอ มีขนาดยาวเมื่อเทียบกับขนาดของลำตัว ขนบริเวณคอค่อนข้างยาว

อก มีความกว้างพอประมาณ

ขาหน้า ขาหน้าตรง มองจากด้านหน้า ขาหน้าตั้งฉากกับพื้นขาหน้าห่างกันพอประมาณ เท้าเล็ก เหมือน
เท้าแมว เท้าชิด กระดูกขาหน้าค่อนข้างเล็ก เล็บสีดำ ตัดสั้น

ขาหลัง กระดูกขาหลังค่อนข้างเล็ก ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อข้อเท้าหลังทำมุมพอเหมาะ
มองจากด้านหลังขาหลังตรง ห่างกันพอเหมาะ เท้าคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้าชิด เล็บสีดำ ตัดสั้น

หาง โคนหางอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง หางตัดเหลือประมาณ 2 ใน 5 ส่วน

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นในนุ่ม ขนชั้นนอกแข็ง ยาวประมาณครึ่งนิ้ว บริเวณหัวมีขนยาวกว่า สีดำ-สีน้ำตาล
หรือ เทา-น้ำตาล

ขนาด เป็นสุนัขขนาดเล้ก

น้ำหนัก ประมาณ 12-14 ปอนด์

ส่วนสูง ประมาณ 10 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง  วิ่งเร็ว ขณะวิ่งขาตึง

ข้อบกพร่อง ตาสีจาง

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com